آگهی استخدام پیک موتوری جهت همکاری در رستوران

استخدام پیک موتوری جهت همکاری در رستوران

1399-05-20

جهت همکاری در رستوران به پیک موتوری غیر سیگاری همراه با ناهار و شام نیازمندیم. با تایم کاری جهت دو شیفت از ساعت ۱۲ الی ۵ و ۱۹ الی ۲۳:۴۵

جهت همکاری در رستوران به پیک موتوری غیر سیگاری همراه با ناهار و شام نیازمندیم. با تایم کاری جهت دو شیفت از ساعت ۱۲ الی ۵ و ۱۹ الی ۲۳:۴۵

تهران شهرک ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی