آگهی استخدام راننده با خودرو در شرکت

استخدام راننده با خودرو در شرکت

1399-05-19

یک شرکت به تعدادی راننده همراه با خودرو سالم و کولردار با حقوق ساعتی 24000 تومان و تعدادی راننده با خودرو در آژانس

یک شرکت به تعدادی راننده همراه با خودرو سالم و کولردار با حقوق ساعتی 24000 تومان و تعدادی راننده با خودرو در آژانس

تهران جردن
اطلاعات تماس

*******09918

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی