آگهی استخدام منشی خانم در شرکت

استخدام منشی خانم در شرکت

1399-05-18

از یک منشی خانم با سابقه به صورت تمام وقت با درآمد ثابت دعوت به همکاری میشود.

از یک منشی خانم با سابقه به صورت تمام وقت با درآمد ثابت دعوت به همکاری میشود.

تهران خانی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی