آگهی استخدام منشی جهت کار در دفتر املاک

استخدام منشی جهت کار در دفتر املاک

1399-05-19

جهت کار در دفتر املاک به یک منشی تمام وقت با درآمد ماهانه حداقل ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیازمندیم.

جهت کار در دفتر املاک به یک منشی تمام وقت با درآمد ماهانه حداقل ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیازمندیم.

تهران جیحون

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی