آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در شرکت

استخدام منشی خانم جهت همکاری در شرکت

1399-05-19

جهت همکاری در شرکت معتبر به یک منشی خانم تمام وقت نیازمندیم. از طریق واتساپ پاسخگوی تماس شما هستم.

جهت همکاری در شرکت معتبر به یک منشی خانم تمام وقت نیازمندیم. از طریق واتساپ پاسخگوی تماس شما هستم.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی