آگهی استخدام منشی خانم در ‌ شرکت مهندسی مشاور

استخدام منشی خانم در ‌ شرکت مهندسی مشاور

1397-08-27

استخدام منشی خانم در ‌ شرکت مهندسی مشاور با ساعت کار 8/30 الی 17/30 با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در ‌ شرکت مهندسی مشاور با ساعت کار 8/30 الی 17/30 با حقوق مکفی

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی