آگهی استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت معتبر بازرگانی بین المللی

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت معتبر بازرگانی بین المللی

1397-08-27

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت معتبر بازرگانی بین المللی با حقوق مکفی محدوده جردن

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت معتبر بازرگانی بین المللی با حقوق مکفی محدوده جردن

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی