آگهی استخدام مدرس زبان انگلیسی خانم در موسسه معتبر

استخدام مدرس زبان انگلیسی خانم در موسسه معتبر

1399-05-18

استخدام مدرس زبان انگلیسی حرفه ای و ماهر خانم در موسسه معتبر - دارای سابقه کار و حداقل 2 سال تجربه تدریس به کودکان 2 تا 3 سال و 3 تا 10 سال - با کتابهای پاکتس و فرست فرندز - همراه با حقوق خوب

استخدام مدرس زبان انگلیسی حرفه ای و ماهر خانم در موسسه معتبر - دارای سابقه کار و حداقل 2 سال تجربه تدریس به کودکان 2 تا 3 سال و 3 تا 10 سال - با کتابهای پاکتس و فرست فرندز - همراه با حقوق خوب

تهران عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی