آگهی استخدام کارمند اداری

استخدام کارمند اداری

1397-08-27

استخدام کارمند اداری با ساعت کار 8 الی 14 و حقوق 1.200 م

استخدام کارمند اداری با ساعت کار 8 الی 14 و حقوق 1.200 م

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی