آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1399-05-16

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با شرایط و مزایای زیر: آشنایی کامل به ورد و اکسل با تجربه کار مرتبط زیر 35 سال درآمد ماهیانه 2میلیون و500 هزار تومن + بیمه + مزایا تمام وقت

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با شرایط و مزایای زیر: آشنایی کامل به ورد و اکسل با تجربه کار مرتبط زیر 35 سال درآمد ماهیانه 2میلیون و500 هزار تومن + بیمه + مزایا تمام وقت

تهران شریف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی