آگهی استخدام کوپ کار در مرکز رنگ و کراتین یاس

استخدام کوپ کار در مرکز رنگ و کراتین یاس

1397-08-27

استخدام کوپ کار در مرکز رنگ و کراتین یاس (اجاره یا درصدی)

استخدام کوپ کار در مرکز رنگ و کراتین یاس (اجاره یا درصدی)

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی