آگهی استخدام پیک موتوری جهت کار در رستوران

استخدام پیک موتوری جهت کار در رستوران

1399-05-16

به یک پیک موتوری جهت کار در رستوران جهت شیفت شب با شام با درآمد روزانه ۴۵ هزار تومان نیازمندیم.

به یک پیک موتوری جهت کار در رستوران جهت شیفت شب با شام با درآمد روزانه ۴۵ هزار تومان نیازمندیم.

تهران جنت آباد جنوبی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی