آگهی استخدام رنگ و مش کار در سالن زیبایی شیک

استخدام رنگ و مش کار در سالن زیبایی شیک

1397-08-27

استخدام رنگ و مش کار در سالن زیبایی شیک (درصدی یا اجاره )

استخدام رنگ و مش کار در سالن زیبایی شیک (درصدی یا اجاره )

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی