آگهی استخدام منشی خانم جهت کار در دفتر

استخدام منشی خانم جهت کار در دفتر

1399-05-15

جهت پاسخگویی به تلفن در یک دفتر اداری به یک منشی خانم ترجیحا ساکن ناحیه 22 تهران آشنا به ورد و اکسل آشنا به امور دفتری با روابط اجتماعی بالا به صورت تمام وقت نیازمندیم.

جهت پاسخگویی به تلفن در یک دفتر اداری به یک منشی خانم ترجیحا ساکن ناحیه 22 تهران آشنا به ورد و اکسل آشنا به امور دفتری با روابط اجتماعی بالا به صورت تمام وقت نیازمندیم.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی