آگهی استخدام کارمند آقا در سازمان

استخدام کارمند آقا در سازمان

1399-05-15

یک سازمان به تعدادی کارمند آقا زیر ۴۰ سال با روابط اجتماعی بالا با درآمد ثابت ۴ میلیون تومن + مزایا به صورت تمام وقت نیازمند است. جهت اطلاعات بیشتر از ساعت ۹ الی ۲۰ تماس بگیرید.

یک سازمان به تعدادی کارمند آقا زیر ۴۰ سال با روابط اجتماعی بالا با درآمد ثابت ۴ میلیون تومن + مزایا به صورت تمام وقت نیازمند است. جهت اطلاعات بیشتر از ساعت ۹ الی ۲۰ تماس بگیرید.

تهران نواب
اطلاعات تماس

*******09301

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی