آگهی استخدام راننده با اتومبیل در آژانس تاکسی

استخدام راننده با اتومبیل در آژانس تاکسی

1399-05-13

در آژانس تاکسی به راننده با اتومبیل جهت شیفت صبح و شب نیازمندیم.

در آژانس تاکسی به راننده با اتومبیل جهت شیفت صبح و شب نیازمندیم.

تهران
اطلاعات تماس

*******09121

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی