آگهی استخدام مدرس زبان ترکی استانبولی در موسسه معتبر

استخدام مدرس زبان ترکی استانبولی در موسسه معتبر

1399-05-14

استخدام مدرس زبان ترکی استانبولی حرفه ای و ماهر در موسسه معتبر - دارای سابقه کار ، کار به صورت حضوری و تمام وقت - همراه با حقوق خوب در محیطی آرام

استخدام مدرس زبان ترکی استانبولی حرفه ای و ماهر در موسسه معتبر - دارای سابقه کار ، کار به صورت حضوری و تمام وقت - همراه با حقوق خوب در محیطی آرام

تهران اختیاریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی