آگهی استخدام راننده وانت در شرکت بازیافت ضایعات

استخدام راننده وانت در شرکت بازیافت ضایعات

1399-05-13

به یک راننده وانت بدون خودرو جهت همکاری در شرکت بازیافت ضایعات به صورت تمام وقت با حقوق طبق وزارت کار نیازمندیم.

به یک راننده وانت بدون خودرو جهت همکاری در شرکت بازیافت ضایعات به صورت تمام وقت با حقوق طبق وزارت کار نیازمندیم.

تهران فردوس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی