آگهی استخدام تعدادی راننده با خودرو در آژانس معتبر

استخدام تعدادی راننده با خودرو در آژانس معتبر

1399-05-15

به تعدادی راننده جهت همکاری در آژانس معتبر با خودرو مدل بالا / تجربه کاری / با حقوق عالی / تمام وقت نیازمندیم.

به تعدادی راننده جهت همکاری در آژانس معتبر با خودرو مدل بالا / تجربه کاری / با حقوق عالی / تمام وقت نیازمندیم.

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی