آگهی استخدام پیک موتوری نیمه وقت جهت همکاری در بانک کتاب پایتخت

استخدام پیک موتوری نیمه وقت جهت همکاری در بانک کتاب پایتخت

1399-05-14

جهت همکاری در بانک کتاب پایتخت به تعدادی پیک موتوری آقا با شرایط زیر نیازمندیم. به صورت نیمه وقت با حقوق مکفی آشنایی کامل به مناطق تهران دارای ظاهری آراسته متعهد به کار داشتن گواهینامه موتور

جهت همکاری در بانک کتاب پایتخت به تعدادی پیک موتوری آقا با شرایط زیر نیازمندیم. به صورت نیمه وقت با حقوق مکفی آشنایی کامل به مناطق تهران دارای ظاهری آراسته متعهد به کار داشتن گواهینامه موتور

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی