آگهی استخدام کارمند خانم در بیمه پارسیان

استخدام کارمند خانم در بیمه پارسیان

1397-08-27

استخدام کارمند خانم در بیمه پارسیان با ساعت کار 9 الی 17/30 با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

استخدام کارمند خانم در بیمه پارسیان با ساعت کار 9 الی 17/30 با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی