آگهی استخدام عکاس در موسسه معتبر

استخدام عکاس در موسسه معتبر

1399-05-13

استخدام عکاس حرفه ای و ماهر در موسسه معتبر در زمینه پوشاک معتبر - کار به صورت قراردادی - کار به صورت حضوری و پاره وقت 2 روز کار در هفته میباشد - همراه با حقوق خوب

استخدام عکاس حرفه ای و ماهر در موسسه معتبر در زمینه پوشاک معتبر - کار به صورت قراردادی - کار به صورت حضوری و پاره وقت 2 روز کار در هفته میباشد - همراه با حقوق خوب

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی