آگهی استخدام مدرس زبان انگلیسی در موسسه زبان عصر قلم

استخدام مدرس زبان انگلیسی در موسسه زبان عصر قلم

1399-05-12

استخدام مدرس زبان انگلیسی حرفه ای و ماهر آقا/خانم در موسسه زبان عصر قلم- مسلط به برگزاری تدریس گروهی و خصوصی - کلاس ها به صورت حضوری و غیرحضوری در همه سنین و سطوح میباشد - همراه باحقوق توافقی

استخدام مدرس زبان انگلیسی حرفه ای و ماهر آقا/خانم در موسسه زبان عصر قلم- مسلط به برگزاری تدریس گروهی و خصوصی - کلاس ها به صورت حضوری و غیرحضوری در همه سنین و سطوح میباشد - همراه باحقوق توافقی

شیراز والفجر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی