آگهی استخدام فتوشاپ کار در منزل

استخدام فتوشاپ کار در منزل

1399-05-12

استخدام فتوشاپ کار حرفه ای و ماهر در منزل - مسلط به فتوشاپ جهت ادیت حرفه ای عکس انسان نه منظره - ارسال پروژه ها از طریق اینترنت انجام میشود - دارای سابه کار - کار به صورت غیرحضوری و دورکاری در منزل میباشد -

استخدام فتوشاپ کار حرفه ای و ماهر در منزل - مسلط به فتوشاپ جهت ادیت حرفه ای عکس انسان نه منظره - ارسال پروژه ها از طریق اینترنت انجام میشود - دارای سابه کار - کار به صورت غیرحضوری و دورکاری در منزل میباشد -

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی