آگهی استخدام عکاس آقا در موسسه معتبر

استخدام عکاس آقا در موسسه معتبر

1399-05-12

استخدام عکاس حرفه ای و ماهر آقا در موسسه معتبر - آشنایی با اینستاگرام جهت تولید محتوا - کار به صورت حضوری و تمام وقت دارای سابقه کار - همراه با حقوق و مزایای خوب

استخدام عکاس حرفه ای و ماهر آقا در موسسه معتبر - آشنایی با اینستاگرام جهت تولید محتوا - کار به صورت حضوری و تمام وقت دارای سابقه کار - همراه با حقوق و مزایای خوب

مشهد هفده شهریور

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی