آگهی استخدام راننده همراه با وانت جهت پخش مواد غذایی

استخدام راننده همراه با وانت جهت پخش مواد غذایی

1399-05-12

استخدام راننده همراه با وانت جهت پخش مواد غذایی حقوق طبق وزارت کار + بیمه + مزایای عالی نیمه وقت از ساعت 7 تا 14

استخدام راننده همراه با وانت جهت پخش مواد غذایی حقوق طبق وزارت کار + بیمه + مزایای عالی نیمه وقت از ساعت 7 تا 14

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی