درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام راننده همراه با وانت یا نیسان در شرکت معتبر

استخدام راننده همراه با وانت یا نیسان در شرکت معتبر

1399-05-11

از تعدادی راننده همراه با وانت یا نیسان در شرکت معتبر به صورت تمام وقت دعوت به همکاری میشود.

از تعدادی راننده همراه با وانت یا نیسان در شرکت معتبر به صورت تمام وقت دعوت به همکاری میشود.

تهران
اطلاعات تماس

*******09904

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی