آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در شرکت حمل و نقل

استخدام موتورسوار جهت کار در شرکت حمل و نقل

1397-08-27

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در شرکت حمل و نقل با درامد بالا و کمیسیون 20 درصد

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در شرکت حمل و نقل با درامد بالا و کمیسیون 20 درصد

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی