آگهی استخدام منشی خانم جهت شرکت صادرات و واردات

استخدام منشی خانم جهت شرکت صادرات و واردات

1399-05-10

یک شرکت صادرات و واردات به منشی خانم مجرد به صورت تمام وقت آشنا به کار هماهنگی مدیر عامل نیازمند است. جهت تمایل مشخصات خود را از طریق تلگرام ارسال بفرمایید.

یک شرکت صادرات و واردات به منشی خانم مجرد به صورت تمام وقت آشنا به کار هماهنگی مدیر عامل نیازمند است. جهت تمایل مشخصات خود را از طریق تلگرام ارسال بفرمایید.

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی