آگهی استخدام منشی خانم جهت کار در دفتر مهندسی

استخدام منشی خانم جهت کار در دفتر مهندسی

1399-05-10

به یک منشی خانم به صورت تمام وقت با روابط اجتماعی بالا جهت کار در دفتر مهندسی نیازمندیم.

به یک منشی خانم به صورت تمام وقت با روابط اجتماعی بالا جهت کار در دفتر مهندسی نیازمندیم.

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی