آگهی استخدام کارمند فروش تمام وقت در فروشگاه لوکس فروشی

استخدام کارمند فروش تمام وقت در فروشگاه لوکس فروشی

1399-05-09

استخدام کارمند فروش تمام وقت در فروشگاه لوکس فروشی از بین خانم ها و آقایان جوان و خلاق با ظاهر آراسته و شیک پوش، خوش صحبت و خوش صدا، دارای تجربه فروشندگی ترجیحا ساکن منطقه به صورت تمام وقت

استخدام کارمند فروش تمام وقت در فروشگاه لوکس فروشی از بین خانم ها و آقایان جوان و خلاق با ظاهر آراسته و شیک پوش، خوش صحبت و خوش صدا، دارای تجربه فروشندگی ترجیحا ساکن منطقه به صورت تمام وقت

تهران نازی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی