آگهی استخدام پیک موتوری در فست فود

استخدام پیک موتوری در فست فود

1397-08-27

استخدام 2 نفر پیک موتوری جهت کار در فست فود به صورت تمام شیفت ( واقع در تهران پارس شرقی بلوار پروین اشنا به منطقه)

استخدام 2 نفر پیک موتوری جهت کار در فست فود به صورت تمام شیفت ( واقع در تهران پارس شرقی بلوار پروین اشنا به منطقه)

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی