آگهی استخدام طراح وبسایت حرفه ای و با سابقه خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی بصورت تمام وقت در موسسه معتبر

استخدام طراح وبسایت حرفه ای و با سابقه خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی بصورت تمام وقت در موسسه معتبر

1399-05-09

استخدام طراح وبسایت حرفه ای و با سابقه خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی مانند فتوشاپ و کورل بصورت تمام وقت

استخدام طراح وبسایت حرفه ای و با سابقه خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی مانند فتوشاپ و کورل بصورت تمام وقت

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی