آگهی استخدام طراح وبسایت حرفه ای خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی در کارگاه

استخدام طراح وبسایت حرفه ای خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی در کارگاه

1399-05-08

استخدام طراح وبسایت حرفه ای خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی مانند کورل حقوق : بصورت توافقی

استخدام طراح وبسایت حرفه ای خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی مانند کورل حقوق : بصورت توافقی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی