آگهی استخدام طراح وبسایت حرفه ای و با سابقه خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی بصورت تمام وقت در شرکت معتبر

استخدام طراح وبسایت حرفه ای و با سابقه خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی بصورت تمام وقت در شرکت معتبر

1399-05-07

استخدام طراح وبسایت حرفه ای و با سابقه خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی مانند فتوشاپ ، تسلط به آفیس بصورت تمام وقت پنجشنبه ها روز کاری

استخدام طراح وبسایت حرفه ای و با سابقه خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی مانند فتوشاپ ، تسلط به آفیس بصورت تمام وقت پنجشنبه ها روز کاری

تهران زعفرانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی