آگهی استخدام طراح وبسایت حرفه ای خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی در شرکت معتبر

استخدام طراح وبسایت حرفه ای خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی در شرکت معتبر

1399-05-06

استخدام طراح وبسایت حرفه ای خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی مانند موشن گرافیک حقوق : چهار میلیون تومان

استخدام طراح وبسایت حرفه ای خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی مانند موشن گرافیک حقوق : چهار میلیون تومان

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی