آگهی استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه

استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه

1397-08-27

استخدام ناخن کار حرفه ای و با مشتری در آرایشگاه ودرصد بالا

استخدام ناخن کار حرفه ای و با مشتری در آرایشگاه ودرصد بالا

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی