آگهی استخدام برنامه نویس در شرکت فناوری ارتباطات نوین

استخدام برنامه نویس در شرکت فناوری ارتباطات نوین

1397-08-27

استخدام برنامه نویس فول استک جهت همکاری در یک پروژه بصورت تمام وقت در شرکت فناوری ارتباطات نوین

استخدام برنامه نویس فول استک جهت همکاری در یک پروژه بصورت تمام وقت در شرکت فناوری ارتباطات نوین

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی