آگهی استخدام گرافیست در شرکت غیردولتی

استخدام گرافیست در شرکت غیردولتی

1399-05-06

استخدام گرافیست حرفه ای و نیمه حرفه ای خانم در شرکت غیردولتی جهت تولید محتوا و مدیریت اینستاگرام - دارای سابقه کار - کار به صورت حضوری میباشد همراه با حقوق توافقی

استخدام گرافیست حرفه ای و نیمه حرفه ای خانم در شرکت غیردولتی جهت تولید محتوا و مدیریت اینستاگرام - دارای سابقه کار - کار به صورت حضوری میباشد همراه با حقوق توافقی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی