آگهی استخدام طراح وبسایت حرفه ای و با سابقه خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی بصورت تمام وقت در شرکت معتبر

استخدام طراح وبسایت حرفه ای و با سابقه خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی بصورت تمام وقت در شرکت معتبر

1399-05-06

استخدام طراح وبسایت حرفه ای و با سابقه خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی مانند کورل بصورت تمام وقت و دورکار

استخدام طراح وبسایت حرفه ای و با سابقه خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی مانند کورل بصورت تمام وقت و دورکار

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی