آگهی استخدام راننده همراه با وانت جهت کار در رستوران

استخدام راننده همراه با وانت جهت کار در رستوران

1399-05-03

از یک راننده آقا همراه با وانت دوگانه سوز اتاق دار به صورت نیمه وقت از ساعت ١١ الی 16 جهت کار در رستوران دعوت به همکاری میشود.

از یک راننده آقا همراه با وانت دوگانه سوز اتاق دار به صورت نیمه وقت از ساعت ١١ الی 16 جهت کار در رستوران دعوت به همکاری میشود.

تهران پاکدشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی