آگهی استخدام مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه

استخدام مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه

1399-05-02

استخدام مدرس زبان انگلیسی حرفه ای آقا/خانم در آموزشگاه - دارای سابقه کار و حداقل 5 سال تجربه جهت تدریس در سطوح بالا - آموزش به صورت حضوری و تمام وقت میباشد همراه با حقوق خوب

استخدام مدرس زبان انگلیسی حرفه ای آقا/خانم در آموزشگاه - دارای سابقه کار و حداقل 5 سال تجربه جهت تدریس در سطوح بالا - آموزش به صورت حضوری و تمام وقت میباشد همراه با حقوق خوب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی