آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی مواد غذایی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی مواد غذایی

1399-04-30

به یک منشی خانم با حقوق وزارت کاری + بیمه به صورت تمام وقت در شرکت بازرگانی مواد غذایی نیازمندیم. جهت همکاری مشخصات خود را پیامک نمایید.

به یک منشی خانم با حقوق وزارت کاری + بیمه به صورت تمام وقت در شرکت بازرگانی مواد غذایی نیازمندیم. جهت همکاری مشخصات خود را پیامک نمایید.

تهران شهران شمالی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی