آگهی استخدام مربی در مهد کودک

استخدام مربی در مهد کودک

1399-04-31

استخدام مربی حرفه ای در مهد کودک - صبور و با حوصله - دارای سابقه کار - کار به صورت حضوری و تمام وقت میباشد - آشنا به روش های شناختی همراه با حقوق خوب

استخدام مربی حرفه ای در مهد کودک - صبور و با حوصله - دارای سابقه کار - کار به صورت حضوری و تمام وقت میباشد - آشنا به روش های شناختی همراه با حقوق خوب

تهران ورامین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی