آگهی استخدام منشی خانم جهت فعالیت در فروشگاه

استخدام منشی خانم جهت فعالیت در فروشگاه

1399-04-31

به یک منشی خانم به صورت تمام وقت جهت فعالیت در فروشگاه نیازمندیم. جهت همکاری مشخصات خود را از واتساپ و تلگرام ارسال نمایید.

به یک منشی خانم به صورت تمام وقت جهت فعالیت در فروشگاه نیازمندیم. جهت همکاری مشخصات خود را از واتساپ و تلگرام ارسال نمایید.

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی