آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در مطب ارتوپدی

استخدام منشی خانم جهت همکاری در مطب ارتوپدی

1399-04-31

جهت همکاری در مطب ارتوپدی به یک منشی خانم نیازمندیم. تمام وقت درصورت تمایل مشخصات خود را واتساپ نمایید.

جهت همکاری در مطب ارتوپدی به یک منشی خانم نیازمندیم. تمام وقت درصورت تمایل مشخصات خود را واتساپ نمایید.

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی