آگهی استخدام کارمند در شرکت سینمایی

استخدام کارمند در شرکت سینمایی

1397-08-26

استخدام کارمند در شرکت سینمایی با ساعت کار ۱۰ الی ۱۸

استخدام کارمند در شرکت سینمایی با ساعت کار ۱۰ الی ۱۸

تهران امیر آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی