آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-08-26

استخدام منشی خانم با حقوق مناسب در یک محیط اداری

استخدام منشی خانم با حقوق مناسب در یک محیط اداری

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی