آگهی استخدام نصاب اسانسور

استخدام نصاب اسانسور

1397-07-20

استخدام نصاب اسانسور نسبت به کاری که بلد باشی حقوق تعیین میشود و روز مزد09377910731 09158028192

استخدام نصاب اسانسور نسبت به کاری که بلد باشی حقوق تعیین میشود و روز مزد09377910731 09158028192

مشهد طلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی