آگهی استخدام منشی خانم در دفتر اداری

استخدام منشی خانم در دفتر اداری

1399-04-29

دعوت به همکاری از یک منشی خانم در دفتر اداری آشنایی با کامپیوتر / ورد / اکسل به صورت تمام وقت

دعوت به همکاری از یک منشی خانم در دفتر اداری آشنایی با کامپیوتر / ورد / اکسل به صورت تمام وقت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی